Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechniki Łódzkiej


we współpracy z

Wydziałem Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej

oraz

Wydziałem Informatyki i Zarządzania
Politechniki Wrocławskiej

serdecznie zapraszają na:

 

II Seminarium Naukowe z cyklu „NAUKA NA START”

pt. „Współczesne zarządzanie w dynamicznym otoczeniu”

Łódź, 04 kwietnia 2017 r.

 

Patronat:

· Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych

 

NAUKA NA START to seminarium naukowe organizowane pod auspicjami Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych, które dedykowane jest naukowcom stojącym u progu postępowań awansowych.

Pierwsze seminarium odbyło się w listopadzie 2016 r. na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej i spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy wskazali na potrzebę kontynuacji takich spotkań. Sprawozdanie z tego wydarzenia można przeczytać w Biuletynie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej W9 (s. 3).

Aktualnie serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z tego cyklu do Łodzi. Formuła seminarium zakłada, że podczas jednodniowych obrad doktoranci i młodzi pracownicy nauki będą mieli możliwość zaprezentowania swoich koncepcji i wyników dotychczasowych prac oraz realnego przedyskutowania pojawiających się w ich pracach problemów naukowych. W szczególności przewiduje się trzy sesje:

 • habilitacyjną – dedykowaną naukowcom przygotowującym prace habilitacyjne,
 • doktorską – dla asystentów i doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie,
 •  badawczą – dla pracowników nauki aplikujących o granty naukowo-badawcze.

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą teorią i praktyką zarządzania. Sesje prowadzone będą przez grono profesorskie Wydziałów organizujących spotkanie oraz przez zaproszonych gości.

W ramach seminarium zorganizowane zostaną również warsztaty na temat przygotowywania wniosków o projekty badawcze finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie seminarium
zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Bardzo przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość - zbyt duża
liczba prelegentów oraz uczestników warsztatów
obniżyłaby jakość seminarium.

Prosimy się nie martwić. Kolejne Seminarium z cyklu "Nauka na Start" zostanie zorganizowane wkrótce, tym razem na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Szczegółowy program seminarium przekażemy do 25.03.2017 r.

Z uwagi na jednodniową formułę seminarium liczba uczestników jest ograniczona.

 

Serdecznie zapraszamy!
Dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec Dr hab. inż. Marek Matejun, Prof. PŁ Dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska
Prodziekan ds. Nauki
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Kierownik Zakładu Zarządzania i Rozwoju Organizacji
Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 

Kontakt:
Mgr Justyna Lotka ǀ Dziekanat Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ ǀ justyna.lotka@p.lodz.pl ǀ tel. 42 631 36 89

Dr hab. inż. Marek Matejun, Prof. PŁ ǀ matejun@p.lodz.pl ǀ tel. 609 886 711

 
Czas wystąpienia to max. 20 min w sesji habilitacyjnej oraz max 15 min. w sesji doktorskiej i badawczej. Struktura prezentacji powinna obejmować:
 • Określenie luki naukowej
 • Wskazanie problemu badawczego (pytań badawczych)
 • Zdefiniowanie podstawowych pojęć (ujęcie literaturowe)
 • Osadzenie tematu w głównych nurtach teoretycznych
 • Określenie celów badawczych
 • Sformułowanie hipotez lub tez badawczych
 • Charakterystykę metodyki badawczej (jeśli już została określona)
 • Przedstawienie wyników badań (jeśli już je otrzymano)
 • Omówienie wkładu w rozwój nauk o zarządzaniu
 • Określenie problemów/dylematów naukowych, które pojawiły się podczas badań
 • Określenie zagadnień do dyskusji dla uczestników seminarium, przygotowanie pytań dla uczestników debaty
 
Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź
e-mail:
w-9@adm.p.lodz.pl | tel.: 42 631 37 68
Strona internetowa Wydziału:
www.oizet.pl